Modernizace? Návrh rozpočtu pro rok 2020 vede spíše ke stagnaci

2019-09-17

Vláda v pondělí 16. září jednomyslně schválila návrh rozpočtu pro rok 2020. Přestože se nejen opozice vyjadřuje kriticky především k vysokému schodku, který činí 40 miliard, u návrhu vidíme jeden další podstatný problém – takto nevypadá rozpočet vedoucí k modernizaci země a zvýšení životní úrovně.

Jak vláda pyšně opakovaně vyzdvihuje, mezi hlavní priority rozpočtu patří zvýšení důchodů, platů učitelů a rodičovského příspěvku. Jedná se samozřejmě o věci, které se voličům dobře poslouchají a jsou vskutku žádoucí, nicméně pro modernizaci země, z níž by samozřejmě těžili i její občané, je to zoufale málo. „Návrh rozpočtu nenapomáhá vybudování moderní a inovativní společnosti,“ shrnul za hnutí Hlas předseda Pavel Telička.

Mezi prioritami měla být i podpora výzkumu a investic. Zatím to ale vypadá, že je opak pravdou. Kde se zdůrazňuje oběhová ekonomika, která je nepostradatelná pro šetrné zacházení se zdroji a pro ochranu životního prostředí? Kde je podpora nanotechnologií, v jejichž vývoji je Česká republika velice dobrá, byť se o tom příliš nemluví? Kdy vládní představitelé vyzdvihovali nutnost podpory high-tech sektoru? Právě tyto oblasti jsou přitom hlavní hybnou silou k modernizaci státu.

Státní rozpočet je základním finančním a politickým nástrojem nejen pro rozvoj ekonomiky, ale pro rozvoj celé země. Návrh rozpočtu pro rok 2020 bohužel Českou republiku nikam neposouvá. Přitom si další stagnaci už nemůžeme dovolit.