Telička v Plzni: Věřím, že mladé generace odmítnou českou pasivitu v EU a chopí se možnosti a zodpovědnosti

2019-11-28

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu a současný předseda Hlasu vystoupil v úterý 26. listopadu na Evropském parlamentu Mladých diplomatů v Plzni. S přítomnými studenty debatoval nejen o konkrétních tématech a problémech, s nimiž se musí EU umět lépe vypořádat, ale rovněž o tom, proč Česká republika stále není v Bruselu aktivním hráčem.

„Jsem rád, že se takové akce konají. A jsem rád, že většina z vás je tu snad proto, že vás to skutečně zajímá,“ řekl v úvodu své přednášky Pavel Telička, „myslím, že je to nesmírně důležité. Především když se podívám na to, jak se k problematice EU a ke klíčovým otázkám s ní spojenými staví nejen široká veřejnost, ale také politici.“ Ani ti často nemají podle Teličky ambici se do tématiky ponořit, uchopit jednotlivá témata a prostředí ovlivňovat, ne se jen vést.

„Jsme 15 let součástí EU a stále nemáme drive věci měnit, podílet se na jejich formování a na prosazování svých zájmů. Samozřejmě až na nějaké výjimky. Dokonce veřejnosti říkáme takové věci, jakože jsme tak malí, že nic nezmůžeme,“ vysvětlil Telička, „přitom je jasné, že někdy v něčem prohrajeme, že někdy budeme přehlasováni. Ale když budeme inteligentní a budeme vědět, co chceme, tak si zvládneme vytvořit pozici, z níž budeme umět věci skutečně ovlivňovat.“

Jsme sice u kormidla, ale jen u něj stojíme, nemáme příliš chuť za něj vzít a skutečně se podílet na určování směru. České politické reprezentaci spíše sedí remcání a prezentování pravidel EU jako diktát, který nám něco nařizuje. Často místo alternativních návrhů směřujeme k tomu, že se snažíme jen někoho ‚utřít‘. „Spoléhám na to, že to budou právě mladé generace, které přejdou z této pasivity k aktivitě. Které si řeknou, že nejsme přece my a EU, ale že my jsme součástí téhle Unie. Že my máme možnost a zodpovědnost, a proto se na tom chceme podílet,“ dodal Telička.

V následné debatě řešil Telička EU se studenty kromě fungování EU také problematiku lidských práv, ochranu osobních dát nebo klimatické změny.