#HLASPROEURO: Přinese euro zvýšení cen, zatímco příjmy zůstanou stejné?

2020-01-13

Přijetí společné evropské měny by přineslo výrazné zvyšování cen, zatímco příjmy by zůstaly úplně stejné. Tak znělo velké množství argumentů proti euru, které se objevovaly v diskuzích nejen na sociálních sítích. Jsou tato tvrzení pravdivá?

Šly by tedy ceny po přechodu na novou měnu automaticky nahoru? Tento fenomén je výzkumníky poměrně dobře zdokumentovaný na případech Slovenska a Pobaltí. A podle výsledků šetření zde k žádnému skokovému nárůstu průměrné cenové hladiny nedošlo. Nic takového nepotvrdila ani Národná banka Slovenska.

Stejně tak, jako zavedení eura nepřineslo skokové zdražení, logicky nepřineslo ani skokové zvýšení příjmů. Nicméně platba eurem má své výhody, jelikož odbourává určitá rizika a překážky. To se pak pozitivně projevuje u absolutní většiny firem a podniků. Ty pak dosahují lepších hospodářských výsledků, což se může projevit i na výplatních páskách jejich zaměstnanců.

Zdravé ekonomiky platící eurem jsou také atraktivnější pro zahraniční investory. Ti pak vytvářejí nová pracovní místa a soupeří o kvalitní pracovní sílu s konkurencí, což vede rovněž k vyšším platům. Země střední a východní Evropy, které zavedly euro, většinou zaznamenaly vyšší hospodářský růst, tudíž vzrostly příjmy státu na daních. I to vytváří předpoklady pro vyšší platy.